Πρότυπο BZ15/25

  • BZ15 25

    BZ15 25

    Περίβλημα υπολογιστή, κρύσταλλο

    Σταθερό διάκενο συμπίεσης σωλήνα, κολλημένο

    Οικονομικό για σκοπούς ODM